חדשות

חובתו של מעסיק להציע לעובד תפקיד חלופי טרם פיטוריו

עובדים ומעסיקים רבים אינם מודעים לכך שעל מעסיק המעוניין לפטר עובד חלה חובה בנסיבות מסוימות לחפש תפקיד חלופי לעובד טרם פיטוריו. חובה זו מכונה גם "חובת ההשתדלות".

מהפסיקה שמתפתחת בנושא זה בשנים האחרונות עולה שעל מנת שמעסיק יעמוד בחובתו זו, עליו לחפש בשקידה ראויה תפקיד חלופי התואם את כישוריו של העובד, תוך שיתוף העובד בחיפוש, הצעת תפקידים חלופיים ומתן אפשרות שימוע. מקורה של חובת ההשתדלות הוא, בין השאר, בחובת תום הלב המוגברת החלה במשפט העבודה ובחובת ההגינות של מעסיק כלפי עובדיו.

כמו כן מבוססת חובת ההשתדלות על החובה לחתור, ככל הניתן, לקיום החוזה ולהגשמת המטרה העומדת ביסודו, גם אם מתברר בהגיע שעת ביצועו כי אין אפשרות לקיימו ככתבו וכלשונו.

דוגמה לכך ניתן למצוא בסוגיה שהגיעה לפתחו של ביה"ד לעבודה בעקבות אמנה בינלאומית משנת 2014 לפיה טייסים אחרי גיל 65 לא יכולים להמשיך לתפקד כטייסי תובלה. מכוחה של האמנה חברת אל על ביקשה להפסיק העסקתם של טייסי תובלה שעברו את גיל 65. במסגרת הליך שנקטה הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' אל על נתיבי אויר לישראל ( בעס"ק (ארצי) מספר 51858-07-15 ) קבע ביה"ד כי אומנם לא ניתן להעסיק את אותם טייסים כטייסי תובלה, אך יש לעשות מאמץ למציאת תפקיד חלופי התואם את כישוריהם של הטייסים.

בסיס נוסף לחובת ההשתדלות הוא הסכמים קיבוצים בהם נקבע כי המעסיק מחויב למצוא לעובד תפקיד חלופי בטרם סיום העסקתו, וכן חוקים מסוימים בהם קיימת העדפה מתקנת לסקטורים מוחלשים. למשל : לבעלי מוגבלויות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ולנשים בהיריון לפי חוק עבודת נשים .

דוגמה למקרה שכזה ניתן למצוא בפרשת שירי להב נ' מדינת ישראל ( ע"ע (ארצי) 44309-05-11). גב' להב הייתה עוזרת סגן החוץ ויצאה לחופשת לידה שבמהלכה התחלף סגן שר החוץ אשר רצה להחליפה. לאחר חזרתה לעבודה, המדינה הציעה ללהב משרה אחרת ובסיום 60 הימים שלאחר חזרתה היא פוטרה. גב' להב פנתה לביה"ד שקיבל את תביעתה, וקבע כי לא ניתנה לה הזדמנות מספקת בתפקיד שהוצע לה וכי חובת ההשתדלות אשר מבוססת על חובת תום הלב לא מולאה.

מהפסיקה עולה שמעבר לחובה לחפש עבור העובד תפקיד חלופי, יש להקפיד על בדיקת התאמת העובד לתפקיד חלופי תוך שיתוף העובד בתהליך ובחיפוש העבודה החלופית ומתן הזדמנות נאותה לעובד להשמיע דעותיו. יש לתת אפשרות לעובד להציע עבודה אחרת שנראה לו שתוכל להתאים.

בפרשת ג'קי רבח נ' דן חברה ציבורית לתחבורה בע"מ (עע"א (ארצי) 141-10 ) נבחן מקרה בו הוצע תפקיד שומר לנהג בחברת דן שלאחר תאונה שאירעה לו לא יכול היה להמשיך בתפקידו כנהג בחברה. ביה"ד קבע כי המעסיק קיים את חובת ההשתדלות ותביעתו של מר רבח נדחתה.

תשומת הלב כי החובה למצוא תפקיד חלופי אינה חובה תוצאתית של איתור תפקיד חלופי לעובד והעסקתו בו, אלא חובת השתדלות- על המעסיק לפעול כראוי על מנת למצוא תפקיד חלופי לעובד.

על המעסיק לשתף את העובד במאמץ למצוא תפקיד חלופי מתאים, לשמוע מה העובד מציע, לתעד זאת ורק אם אכן לא ניתן היה בנסיבות למצוא תפקיד חלופי, לקדם הליך פיטורין.


30 מאי 2019